Spelifiering – Engagera, motiviera, spelifiera!

Här på SPELIFIERING.se finns det mesta för dig som är intresserad av spelifiering (eller gamification som det kallas internationellt). Är du ny och intresserad av vad spelifiering egentligen handlar om rekommenderar jag dig att kika på Vad är Gamification?.

Under Teorin bakom gamification kan du få en överblick över ämnet. Där jag har försökt sammanfatta de, enligt mig, mest relevanta teorierna och modellerna som förklarar olika aspekter av gamification. Där finns också mycket av grunderna som är bra att ha med sig om man planerar att implementera sin egen spelifiering. Jag bär nämna att bloggen är relativt ny och att det fortfarande finns en hel del luckor som jag jobbar för fullt för att fylla. Game On!

 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spara med spelifierade My Saving Jar

Har du problem att få januariekonomin att gå ihop? Eller har du svårt att hålla en budget trots att du verkligen vill? Då vill jag tipsa om nya tjänsten My Saving Jar, en spelifierad tjänst som motiverar dig att klara din sparmål genom att visualisera de kronor du INTE spenderar.

I My Saving Jar säter du upp sparmål som du delar upp i utmaningar för att nå. En utmaning representeras av just en sparburk som du skall fylla under en viss tidsperiod. När du skapar utmaningen anger hur mycket du vill spara under perioden (hur stor burken skall vara) och hur mycket du kan spendera. Varje dag i utmaningen får därefter en dagsbudget som du skall hålla. Gör du det fyller du burken bit för bit vilket belönar dig för att inte köpa den där onödiga prylen (i vanliga fall blir bara belönad när man köpar något och INTE håller budget, eller hur?) Varje utmaning har dessutom ett nuvarande resultat som ökar om du skulle spendera mindre än budgeten tillåter. Då vet du att du kan vara lite extra generös mot dig själv kommande dagar.

Det finns många budgetsajter där ute men My Saving Jar är en av få som faktiskt fokuserar på framtiden och att få användaren att förändra sitt beteende. De vanliga är att man får sin ekonomi utmappad med fokus på vad du har lagt dina pengar på i det förfutna.

Tjänsten har ett användarvänligt gränssnitt och tillhörande app.

www.mysavingjar.se 
Posted in Case-exempel, Senaste nytt | Leave a comment

Gamification Workshop – Nordic Intranet Summit

På årets upplaga av Nordic Intranet summit höll jag i en inspirerande workshop om gamification och hur man applicierar spelifiering i sex steg. Det blev en intressant förmiddag med flera intressanta diskussioner, lösningar och problemställningar. Tack för alla som var med!

Kika gärna igenom presentationen!

 
Posted in Presentationer | Leave a comment

Three trends in innovation management through gamification and social media

I recently shared my thoughts on a workshop regarding the future role of gamification and social media in the context of innovation management. It’s an interisting area which are gaining ground in almost every globally successful company.

Take a look at my slides and don’t hesitate to comment. I’m eager to discuss!

 
Posted in Presentationer | Leave a comment

Lågt engagemang på svenska arbetsplatser!

Senaste Galluprapporten visar på väldigt lågt engagemang på svenska arbetsplatser. Det är oroväckande som siffror som kostar näringslivet enorma summor pengar. Gallup tror att det kostar amerikanska bolag mellan $450 och $550 miljarder årligen. Lågt engagemang bidrar bland annat till högre frånvaro, försämrad kvalité, högre olycksfrekvens och lägre produktivitet. Engagerade företag kan däremot njuta av ökad lönsamhet och lojalare kunder.

SOURCE: GALLUP
 
Posted in Senaste nytt | Leave a comment

Presentatin på Gamification dagen – Från teori till verklighet

Igår höll jag ett föredrag på gamificationdagen. Jag vill tacka arrangören Atomer och bitar för en trevlig konferens! Många intressanta talare var där som gav sin syn på gamification. Spännande. Själv höll jag en dragning om hur man omsätter teorier och modeller inom gamification när man implementerar ett spelifierat system.

Bland annat pratade jag om vikten av en bra motivationsanalys för att förstå användarna och hur man bygger upp en engagerade upplevelse genom att insifta tydliga feedback-loopar och blanda långsiktig och kortsiktig motivation. Mina slides finner du nedan:

 
Posted in Presentationer | Leave a comment

Presentation – frukostseminarie Kaigan

Här kommer slidesen från presentationen om gamification jag höll hos Kaigan i förra veckan.

 
Posted in Presentationer | Leave a comment

Gamification dagen med Atomer och bitar

På torsdag kommer jag att medverka på Atomer och bitars konferens: Gamification dagen. Jag kommer att hålla en 45-minuters dragning om hur teorier och modeller inom gamification kan appliceras och användas i verkliga implementationer. Efter presentationen kommer jag att publicera min slides här så håll utkik!

Eller varför inte gå på konfrensen själv? Intresset har varit stort och arrangören har blivit tvungen att byta till en större lokal. Budskapet som spels kraft att engagera sprids mer och mer!

http://www.atomer.se/gamification/

 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Psychometrics engagement rapport

Psychometric är ytterligare en i raden analysföretag som påvisar lågt engagemang. I deras rapport, Control, Opportunity & Leadership, undersöker de HR-specialisters syn på engagemang (och brist på det samma) och innehåller en rad intressanta slutsatser.

Rapporten bygger på en undersökning genomförd riktad mot HR-specialister i Kanada. Här följer ett axplock av slutsatserna.

  • 69 % tycker att bristen på engagemang utgör ett stort problem i organisationen.
  • 96 % tycker att det är viktigt eller väldigt viktigt för företaget att adressera problemet (varav 82, % väldigt viktigt).
  • Endast 41 % av företagen gör direkta åtgärder för att höja engagemanget.
  • Genom att fråga hur många av sina kollegor man tror är angagerade i sitt arbete kan man dra slutsatsen att ca 35 % är oengagerade.
  • 15,9 % skyller oengagemanget på anställda, 34,1 % på senior ledning och 50 % på nära chefer.
  • Endast 44,2 % av företagen mäter de anställdas engagemang.
  • På frågan vad som kan göras för att höja engagemang lyftes tre saker fram; Kommunicera klara förväntningar, lyssna på de anställdas åsikter och återkoppling. Det är tre saker som kan kopplas direkt till grundpelarna i gamification; autonomi, struktur och direkt feedback.

Läs gärna hela rapporten!

http://www.psychometrics.com/docs/engagement_study.pdf

 
Posted in Senaste nytt, Videos, länkar, m.m. | Leave a comment

Infographic: Enterprise Gamification

 
Posted in Videos, länkar, m.m. | Leave a comment

New bizpartengage.com

Nu har vi släppt nya bizpartengage.com. Kika gärna in och se hur BizPart Enage skapar djupgående engagemang genom e-learning, social media features och såklart, Gamificaiton.

 New bizpartengage.com

 
Posted in Uncategorized | Leave a comment