WeProject

WeProject är en svenskutvecklad gamificationlösning från Ozma i Malmö. Här får medlemmar i organisationen en egen profilssida där badges oss olika typer av poäng redovisas. WeProject är projektbaserat och man har möjlighet att lägga delmål som poängges. Det kan vara allt från idégenerering till att lägga till mer information om sig själv för att öka medvetenhet inom organisationen. Ett av de första projekten där WeProject användes var när man ville sänka elkostanden inom sjukvården. Då fick man poäng för att släcka lampor. Resultatet var väldigt positivt. För mer information om Ozma och deras intressanta projekt, bl.a. WeProject, hittar du på http://www.ozma.se

 
This entry was posted in Case-exempel, Spelifiera organisationen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>