Category Archives: Teori

12

Ramverk för framgångsrikt spelifierande

  Det finns många förklaringsmodeller och teorier med syfte att guida designers mot en lyckad spelifiering. Yu-kai Chou har tagit fram ett ramverk där han på ett lyckat sätt sammanfattar de huvudsakliga poängerna och strukturerar de ingående komponenterna. Poängen är att … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment

Behaviorism och Gamification #2

I förra inlägget pratade jag generellt om behaviorism och dess vetenskapliga utgångspunkt när man studerar beteende. I slutet nämnde jag kort kopplingen till gamification och hur man kan använda behaviorismens synsätt för att analyser varför spelmekanismer påverkar människan. I följande inlägg … Continue reading

Posted in Beteende och belöningar, Psykologi, Teori | Leave a comment

Behaviorism och gamification #1

Följande artikelserie är en samanfattning av prof. Werbachs föreläsningar om behaviorism och gamification. Werbach har många intressanta observationer och formulerar en bra och tydlig koppling mellan stimuli, respons och belöningar för att sedan koppla slutsatserna till gamification. När man pratar … Continue reading

Posted in Beteende och belöningar | Leave a comment

Behöver definitionen av Gamification göras om?

Den hittils allmänt vedertagna definitionen av gamification är den som står på wikipedia och lyder: Gamification is the use of game design elements, game thinking and game mechanics to enhance non-game contexts Huotari K., & Hamari, J, har dock identifierat brister med ovan nämnda … Continue reading

Posted in Grunderna, Senaste nytt | Leave a comment

Spelifiering kräver anpassning!

Oftast beskrivs gamification som ett mirakelverktyg som kommer att revolutionera de processer där det appliceras. Och det är sant att gamification kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg för att skapa djupgående och långsiktigt engagemang. Om det skräddarsys rätt och implementeras … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment

Processen för framgångsrik spelifiering

Det är oftast många aspekter att tänka på när man implementerar spelifiering.  För att göra en lyckad implementering krävs det mycket mer än att belöna vissa aktiviteter med poäng och badges och hoppas på det bästa. Här beskriver jag en … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment

Spels neurologiska påverkan

Hur påverkas vi när vi spelar? Intressant infographic som visar hur spel påverkar oss neurologiskt när vi spelar spel. Här kan man se hur bla inlärningsförmågan stimuleras och hur spel, genom belöningssystem och speldynamiker, ger oss dopaminkickar. Source: gameifications.com via … Continue reading

Posted in Psykologi | 1 Comment

Gamification och beteendeförändring #3

I tidigare inlägg har jag presenterat Foggs beteendemodell och ska nu visa hur den kan länkas samman till gamification och hur den kan användas när system skall spelifieras. PhD Michael Wu, ett välkänt namn inom gamification, har använt modellen för … Continue reading

Posted in Förändra beteende | Leave a comment

Gamification och beteendeförändring #2

Efter att ha redogjort för de tre elementen som ligger till grund för ett beteende är det nu dags att se hur de hänger ihop och hur de tillsammans bildar Foggs modell. Modellen visas ovan och illustrerar de tre elementen; … Continue reading

Posted in Förändra beteende | Leave a comment

Gamification och beteendeförändring #1

I tidigare inlägg har jag kommit med förklaringar och motiveringar till att spel kan göra tråkiga uppgifter och aktiviteter roliga och utvecklande genom speldynamikers kraftfulla förmåga att motivera och engagera. Men det stora genomslag gamification har haft, och spås fortsätta … Continue reading

Posted in Förändra beteende | Leave a comment