Category Archives: Implementera gamification

Ramverk för framgångsrikt spelifierande

  Det finns många förklaringsmodeller och teorier med syfte att guida designers mot en lyckad spelifiering. Yu-kai Chou har tagit fram ett ramverk där han på ett lyckat sätt sammanfattar de huvudsakliga poängerna och strukturerar de ingående komponenterna. Poängen är att … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment

Spelifiering kräver anpassning!

Oftast beskrivs gamification som ett mirakelverktyg som kommer att revolutionera de processer där det appliceras. Och det är sant att gamification kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg för att skapa djupgående och långsiktigt engagemang. Om det skräddarsys rätt och implementeras … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment

Processen för framgångsrik spelifiering

Det är oftast många aspekter att tänka på när man implementerar spelifiering.  För att göra en lyckad implementering krävs det mycket mer än att belöna vissa aktiviteter med poäng och badges och hoppas på det bästa. Här beskriver jag en … Continue reading

Posted in Implementera gamification | Leave a comment