Psychometrics engagement rapport

Psychometric är ytterligare en i raden analysföretag som påvisar lågt engagemang. I deras rapport, Control, Opportunity & Leadership, undersöker de HR-specialisters syn på engagemang (och brist på det samma) och innehåller en rad intressanta slutsatser.

Rapporten bygger på en undersökning genomförd riktad mot HR-specialister i Kanada. Här följer ett axplock av slutsatserna.

  • 69 % tycker att bristen på engagemang utgör ett stort problem i organisationen.
  • 96 % tycker att det är viktigt eller väldigt viktigt för företaget att adressera problemet (varav 82, % väldigt viktigt).
  • Endast 41 % av företagen gör direkta åtgärder för att höja engagemanget.
  • Genom att fråga hur många av sina kollegor man tror är angagerade i sitt arbete kan man dra slutsatsen att ca 35 % är oengagerade.
  • 15,9 % skyller oengagemanget på anställda, 34,1 % på senior ledning och 50 % på nära chefer.
  • Endast 44,2 % av företagen mäter de anställdas engagemang.
  • På frågan vad som kan göras för att höja engagemang lyftes tre saker fram; Kommunicera klara förväntningar, lyssna på de anställdas åsikter och återkoppling. Det är tre saker som kan kopplas direkt till grundpelarna i gamification; autonomi, struktur och direkt feedback.

Läs gärna hela rapporten!

http://www.psychometrics.com/docs/engagement_study.pdf

 
This entry was posted in Senaste nytt, Videos, länkar, m.m.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>