Gamification och beteendeförändring #2

Efter att ha redogjort för de tre elementen som ligger till grund för ett beteende är det nu dags att se hur de hänger ihop och hur de tillsammans bildar Foggs modell.

Dr. BJ Fogg’s Behavioural Model

Modellen visas ovan och illustrerar de tre elementen; motivation på y-axeln, ability på x-axeln och triggern som måste inträffa. Den centrala slutsatsen i modellen är att alla tre element måste inträffa samtidigt, det vill säga att motivationen och ability måste vara på tillräckligt hög nivå, samtidigt som beteendet triggas. Hur hög motivation och ability måste vara illustreras av linjen som Dr. Fogg kallar för “activation threshold”. Ligger personen i fråga över linjen finns förutsättningar för ett visst beteende, annars inte. Möjligheten att göra trade-offs mellan motivaiton och ability framgår tydligt i modellen. Alltså om motivationen är låg måste ability vara hög och vice versa. Det faller sig väldigt naturligt. Är en uppgift jobbig och kräver mycket energi, ansträngning, pengar eller liknande måste aktiviteten vara väldigt motiverande, annars är det helt enkelt inte värt det. Det fungerar på samma sett åt andra hållet. Är ability väldigt hög, t.ex. om en chokladkaka bara kostar 1 kr, kan många tänka sig att köpa den trots att man inte tycker så värst mycket om choklad (alltså att motivationen är låg).

Det är viktigt att inse att både ability och motivation varierar över tid för samma aktivitet. På kvällen är man trött och t.ex. mer motiverad att titta på TV än att ta en joggingtur. På morgonen kanske det är precis tvärt om. När du försöker trigga ett beteende som designer är det därför väldigt viktigt att göra det vid exakt rätt tidpunkt så att personen är över “the activation threshold” och det nya beteendet kan inträffa. Feltajmade triggers kommer bara att uppfattas som irriterande. Ett klassiskt exempel på en dålig och feltajmad trigger är Words “Clippy” som vi alla minns. Som vi ska se är tajming extremt viktigt för gamificationdesigners.

Mer information om Foggs modell hittar ni på: http://www.behaviormodel.org/

 
This entry was posted in Förändra beteende. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>