Ramverk för framgångsrikt spelifierande

 

Det finns många förklaringsmodeller och teorier med syfte att guida designers mot en lyckad spelifiering. Yu-kai Chou har tagit fram ett ramverk där han på ett lyckat sätt sammanfattar de huvudsakliga poängerna och strukturerar de ingående komponenterna. Poängen är att gamification är så mycket mer än PBL (progress bar, badges och leader boards). För att skapa en framgångsrik spelifiering krävs element som anspelar på våra instinktiva motivatorer. PBL kan vara utmärkta, men bara om de katalyserar en intressant upplevelse!
http://www.gamifeye.com/2012/12/02/octalysis-an-actionable-gamification-framework-from-an-industry-pioneer/#

 
This entry was posted in Implementera gamification. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>